Advies o.a.


Communicatie Nuenen

Publieksvoorlichting infrastructuur i.h.k.v. HOV regio Brainport, perswoordvoering, begeleiden cameraploeg NTR, tekstproductie, diverse acties voor regionale netwerkversterking sociaal domein o.a. event, ontwikkeling website en Infographic.

gemeentelogo-nuenen


'Vinkenweide' op Heilaarpark, Breda

Marketing en communicatiestrategie uitgewerkt (klantprofielen, persona's, concurrentie-analyse, vlekkenkaart) om 19 fraaie bouwkavels aan particulieren te verkopen. Belangrijke rol voor online marketing en sociale media.

Logo nieuw gemeente Breda


 'De Boschkamer', Goirle

Opstellen  van een integrale marketing en communicatiekalender en managen van een samenhangende en geoliede geïntegreerde on- en offline marketing en communicatie. Alle 25 kavels in 6 maanden verkocht.

logo boschkamer


Rabobank, Graafschap-Midden

Interne en externe communicatiestrategie ontwikkeld en uitgevoerd om een aantal ingrijpende veranderingen mogelijk te maken. Acceptatie gecreëerd voor verhuizing, sluiting van kantoren, wijziging contacturen en nieuwe werkprocessen.

logo rabobank


Theater en Congres Orpheus, Apeldoorn

Schrijven en met succes uitvoeren van marketing- en communicatieadvies om exploitatie van gerenoveerd theater te verbeteren. O.a. invoeren online ticketverkoop en versterken van de totale marketingcommunicatie.

logo orpheus


Voor een uitgebreide omschrijving van deze en andere opdrachten zie  Logo LinkedIn Madelon


Creatie o.a.


'De Boschkamer', Goirle

Voor kavelverkoop: website met real time beschikbaarheidsinfo, glossy verkoopbrochure, talrijke on- en offline artikelen, e-nieuwsbrieven, fotoblog Tumblr, Facebookpagina, Tweets, advertenties, kopersavonden. Ik heb content gecreëerd en/of eindredactie gedaan.

De Boschkamer nieuw 19 feb


ORTEC, Zoetermeer

Serie prikkelende en begrijpelijke blogs geschreven voor publicatie op The Post Online om de expertise van big data/business analytics adviesmultinational ORTEC voor niet deskundigen te laten zien. Mooi voorbeeld van 'branded content' die vaak werden gelezen.

logo ortec

Lees de blogs op mijn pagina op  Logo LinkedIn Madelon


Techonomy, Nijmegen

Voor start up op het gebied van digitale marketing adviesbureau heb ik wekelijks een blog geschreven, gericht op het creëren van naamsbekendheid en 'brand identity'. Blogs gingen dieper in op allerlei online toepassingen van marketing en communicatie.

Logo Techonomy klein nieuw

Lees de blogs op mijn pagina op  Logo LinkedIn Madelon


Ricoh, 's-Hertogenbosch

Projectmanager en eindredacteur van een prestigieus jaarlijks magazine voor directie van A-klanten: Ricoh Corporate Magazine DOCS Doelen: 'brand identity' en binden van bestaande klanten. Mijn rol: begeleiden vormgeving en tekstproductie, eindredactie en projectmanagement.

logo ricoh


Theater en Congres Orpheus, Apeldoorn

Conceptualiseren van een website voor online ticketverkoop, begeleiden van de bouw er van, managen van de veranderingen in de werkprocessen als gevolg van invoering online loket, schrijven teksten voor website, beeldredactie, productie jaarlijkse theaterbrochure (recensies voorstellingen, gebruikersinformatie, advertenties).

logo orpheus


Diverse overheden: gemeenten, provincies en verschillende publieke organisaties

Productie talloze teksten en communicatiemiddelen bestemd voor burgers en ondernemers. Artikelen, uitnodigingen, affiches, webteksten, nieuwsbrieven, bewonersavonden, publieksversies beleidsteksten, vluchtelingenopvang, toespraken, welkomstwoordjes, ghost writing, persberichten, jaarverslag, enz.

Logo nieuw Friesland Wageningen


Voor een uitgebreide omschrijving van deze en andere opdrachten zie  Logo LinkedIn Madelon


Uitvoering o.a.


Rabobank, Graafschap-Midden

Managen complete interne verandercommunicatie: e-nieuwsbrieven, intranetpagina met Q&A, programmering medewerkersbijeenkomsten, coachen sprekers. Extern: advertenties, free publicity, persberichten, narrow casting voor klanten en stakeholders.

logo rabobank


Techonomy, Nijmegen

Schrijven van een wekelijks blog om naamsbekendheid en 'brand identity' te versterken. Publicatie van vers blog met gelijktijdige posts op sociale media om traffic te genereren.

Logo Techonomy klein nieuw

Lees de blogs op mijn pagina op  Logo LinkedIn Madelon


 Voorlichting aan burgers over infrastructurele ingrepen (rotonde in natuurgebied, herinrichting straten in centrum)

Talrijke teksten, bewonersbrieven, tweets, artikelen gemeentepagina weekkrantje, gemeentelijke website, content voor speciale projectwebsite, Power Points voor bewonersavonden, schrijven persberichten, creëren content voor free publicity, ontwikkelen content voor advertenties.

Nieuwste logo gemeente Goirle 19 feb


Ricoh/Nashuatec, 's-Hertogenbosch

Schrijven van verschillende teksten en beeldredactie voor interne communicatie, corporate advertenties en persberichten.

lgo nashuatec


Theater en Congres Orpheus, Apeldoorn

Schrijven van teksten voor website, nieuwsbrieven, jaarlijkse catalogus van programma, teksten voor outdoor advertising, advertenties, tekst en beelden voor free publicity, huisstijlontwikkeling.

logo orpheus


  Voor een uitgebreide omschrijving van deze en andere opdrachten zie  Logo LinkedIn Madelon


Interim


Diverse werkzaamheden als interim professional adviseur/manager/afdelingshoofd/teamleider

Logo nieuw RICOH RVS enz


Voor een uitgebreide omschrijving van deze interim opdrachten zie  Logo LinkedIn Madelon


Loondienst


Diverse functies op het gebied van marketing en communicatie: communicatieadviseur (junior + senior), specialist marketing & communicatie, Hoofd afdeling Marketing & Communicatie, Manager Marketing en Communicatie. Werkzaamheden: bijdragen aan Planning & Controlcyclus, hoofdredacteur personeelsblad en externe magazines, woordvoering, sparring partner communicatieadviseurs en directie, grote evenementen enz.

Projecten loondienst


Voor een overzicht van wat ik bij deze werkgevers heb gedaan, zie  Logo LinkedIn Madelon

Op mijn LinkedIn-profiel staan 35+  recommendations van opdrachtgevers, collega's en projectpartners.